För organisation

Vi hjälper organisationer att få mer klarsyn, må bättre, ökat engagemang, att komma vidare, att alla drar åt samma håll, komma överens om gemensamma målsättningar och skapa nya resultat. Vi har ett flertal analyser, verktyg och förhållningssätt där vi väljer det som passar bäst för varje uppdrag.

Om du och din organisation vill förändra era resultat, kontakta oss direkt, så kan vi hitta en lösning på dina utmaningar.

Kontakta oss!


Här är några exempel på hur vi har hjälpt företag och organisationer i olika situationer:

  • Faciliterat konferens där gruppen skulle enas om målsättningar och ansvarsfördelning
  • Föreläsning på temat "Att lyckas i tider av förändring - att känna kraft, glädje och flyt varje dag"
  • Agerat rådgivare och ”ifrågasättare” i strategiarbetet hos flera olika företag och organisationer
  • Identifierat säljbeteende hos säljarna på en säljavdelning, för att sedan ta bort det som hindrar dem
  • Genomfört workshops för att alla på företaget ska fokusera på "rätt saker" inför kommande verksamhetsår
  • Workshop för medarbetare och chefer på temat ”Mål och motivation"
  • Agerat mötesledare för att få en ledningsgrupp att enas om vilka värderingar de har
  • Workshop för att utveckla den interna kommunikationen genom att identifiera kommunikationsstilarna utifrån DISC-analys
  • Faciliterat workshops kring förändringsledning och utbildat chefer i hur de kan agera för att vara mer effektiva i sitt ledarskap
  • Varit samtalspart och bollplank i konfliktsituationer i ledningsgrupp

 

Läs mer under rubriken tjänster eller kontakta oss här!

 

Gratis inspirationsbrev

Veckans Tanke

Kostnadsfritt inspirationsbrev Veckans Tanke. Varje torsdag morgon får du tillsammans med tusentals andra kostnadsfritt våra bästa tips och idéer om hur du kan ha mer kul och göra bättre resultat.

› Läs våra senaste brev
803
809